Projekty a aktivity

KMD Fénix pri GCD

pracuje  v spolupráci s detskou organizáciou Fénix, ktorá už 30 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj čas. Čo je dobrovoľníctvo? Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov tvojej rodiny a domácnosti Read more…

Projekt IT Akadémia

Vzdelávanie pre 21. storočie Sme partner pre CVTI a UPJŠ Košice ScieneceLab – digitálna technika v hodnote 28 049€ Projekt pod gesciou Centra vedecko-technických informácií SR Bratislava a UPJŠ Košice, je zameraný na motivovanie k štúdiu prírodovedných, resp. technických smerov Read more…

Inovatívne vyučovanie na GCD

Kód projektu: NFP 312010839 Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 182236,93 € Poskytovateľ: MPSVaR SR- MŠVVaŠ SR Prioritná os: Vzdelávanie Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Aktivita 1: Tvorba, Read more…

Erasmus+

Názov projektu: Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte     Gymnázium Cyrila Daxnera s partnerskými strednými školami z Turecka (Istanbul), Grécka (Nafpaktos), Talianska (Palermo), Litvy (Klaipeda) a koordinátorskou školou z Poľska (Poznaň) úspešne prešli výberom školských projektov a získali pre svoj Read more…

Školský digitálny koordinátor

Projekt Školský digitálny koordinátor GCD Vranov nad Topľou sa úspešne zapojilo do projektu NP edIT a v škole pracuje školský digitálny koordinátor. Projekt iniciuje MŠVVaŠ SR. Úlohy ŠDK Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií Read more…