Krúžky a spolky

Ponuka krúžkov a spolkov pre školský rok 2023/2024

1.Mgr. Matúš Magura: DofE – The Duke of Edinburgh´s International Award

DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov. Ak chceš získať významné ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musíš na sebe  vytrvalo makať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

Termín: štvrtok, 13:30, (UCJ2)

2.RNDr. Silvia Konečná: Modlitebný spolok

Sme členovia modlitebného spolku a práve náš spolok je tu pre každého, kto pociťuje túžbu stíšiť sa, pomodliť sa, či duchovne sa rozvíjať. Aktuálne zriaďujeme modlitebňu, ktorá bude prístupná všetkým študentom počas celého dňa.

Našim cieľom je na škole vytvoriť bezpečné miesto pre mladých. Už v minulom školskom roku sme organizovali biblické stretnutia s o. Marettom, ktoré budú prebiehať aj v nasledujúcom školskom roku, no okrem toho by sme sa s členmi spolku radi zúčastňovali rôznych iných akcií, a tak budovali spoločenstvo. Pre žiakov, ktorí prichádzajú do školy skôr ráno ponúkame možnosť ranných modlitieb..

Termín: pondelok, 14:10, (CHE 1)

3.RNDr. Želmíra Bertová: Amavet

Cieľ krúžku  –  príprava na súťažnú prehliadku  projektov žiakov stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie /Amavet/. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov

Termín: pondelok, 14:30, (BIO LAB)

4.Spolok milovníkov dejepisu 

Ak ťa baví história , chceš spoznať ľudí, ktorí maju rovnaké záujmy ako ty a hlavne sa dobre zabaviť pridaj sa k nám. Sme spolok pre milovníkov histórie, ktorý sa bude stretávať raz do mesiaca v klubovni. Budeme rozoberať dejepisné témy formou diskusie, pozerať spolu dokumenty podľa výberu členov, organizovať posedenia s milovníkmi histórie a navštevovať historické pamiatky. Čaká ťa príjemná atmosféra, dobrý film a veľa ďalšieho. Tešíme sa práve na teba.

Termín: streda, 14:20, (NEJ-DEJ)

5.Mgr.Miroslava Fuňáková: Redaktorský krúžok

Redaktorský krúžok sa venuje tvorbe online školského časopisu GYMSURFER. Hlavným cieľom  krúžku je spracovávať príspevky žiakov školy, vyhľadávať zaujímavé témy, ale rovnako aj poučiť  študentov o zásadách novinárskej činnosti a viesť ich ku kritickému vnímaniu mediálnych obsahov. Krúžok nie je určený len tým, ktorí majú vzťah k publicistike a  „vedia písať slohy“, ale komukoľvek, koho zaujíma školský i mimoškolský život:)

Termín konania: štvrtok, 14:15, (SJL-UKL)

6.Mgr. Miroslava Fuňáková: Umelecký spolok

V našom spolku chceme privítať všetkých ktorí sa venujú alebo zaujímajú o rôzne kreatívne aktivity. Či už maľujete, píšete, fotíte alebo tvoríte akýmkoľvek iným spôsobom, dvere Umeleckého spolku sú pre vás otvorené. Pripravili sme rôzne aktivity, zaujímavé témy, (malé občerstvenie) ale našim hlavnými cieľom je vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí spoločne rozvíjať svoje zručnosti a navzájom sa podporovať. Budeme sa stretávať v učebni UCJ 3. Tešíme sa na všetkých záujemcov.

Termín konania: štvrtok, 14:15, (UCJ3)

7.Mgr.Iveta Pribulová: Tanečný spolok

Našou víziou je tráviť spoločný voľný čas tancom v priateľskej atmosfére. Rozšírime spolu naše znalosti v oblasti spoločenských tancov. Pretancujeme spolu cha-chou, waltzom, valčíkom, rumbou a ďalšími, z ktorých niektoré môžete bežne využiť na svadbách, plesoch či stužkovej. Stretávať sa budeme u nás v telocvični raz za 2-3 týždne. Tešia sa na Vás Miška, Sára, Barbie, Katka, Marko, Dávid, Miro, Filip a Števo.

8. Mgr. Ján Kočiško: Basketbalový krúžok

Príprava žiakov na reprezentáciu školy

Termín: streda, 14:30, (veľká telocvičňa)

9. Mgr. Ján Lengvarský:

Volejbalový krúžok chlapcov a dievčat príprava žiakov na reprezentáciu školy

Termín: pondelok, 14:30, (veľká telocvičňa)

10. Mgr. Iveta Pribulová: Krúžok KMD

Krúžok stojí na dobrovoľníckej činnosti všetkých členov. Fungujeme v spolupráci s detskou organizáciou Fénix. Členovia nášho krúžku sa dobrovoľne zapájajú do akcií ako sú napr. zbierky, dobrovoľnícka pomoc spojená s návštevou chorých detí na  onkologickom oddelení, v materskej škôlke, v komunitnom centre,  v spoločnosti seniorov, olympiáda seniorov, študentský ples, majáles, mládežnícka konferencia, týždeň zdravej výživy a mnoho ďalších aktivít.

Termín: utorok, 14:20, (KLUBOVŇA)

11. Pingpongový spolok

Ešte si nikdy nehral/a stolný tenis? Príď si to k nám vyskúšať. Stolný tenis je najrýchlejší šport na svete. Zlepšil/a by si si reflexy a zažil/a veľa zábavy.

Termín: pondelok o 14:15 -16:15, (UTŠV 1 a 2)

12. Divadielkos

Náš spolok divadielkos je otvorený všetkým, ktorí sú zapálení pre divadelné predstavenia.Nemusíte sa báť, ak nemáte žiadne skúsenosti s herectvom. V našom spolku budeme hrať rôzne dramatické diela aj vo vtipnom ponímaní. Ak ste niekedy uvažovali o hereckej kariére, tak tento spolok je určený práve pre vás. Naučíte sa tu rôzne veci, získate mnoho skúsenosti a taktiež zažijete mnoho smiechu a zábavy.

Stretávať sa budeme v klubovni. Neváhajte a prihláste sa k nám. Tešíme sa na vás!

Termín: STREDA o 14.30, (KLUBOVŇA)

13. Spolok “Self-Care Time”

Je určený najmä pre dievčatá a jeho názov vznikol na základe toho, že by sme spolu radi  trávili čas práve rozoberaním tém súvisiacich so starostlivosťou o náš zovňajšok  a tiež o naše vnútro. Pointou nášho spolku bude poukázať na odlišnosť,  ktorú každý z nás v sebe nesie, a zároveň si chceme byť rovní a zdieľať navzájom skúsenosti, znalosti a nápady. Chceli by sme teda vytvoriť komfortné prostredie, aby sa každý mohol cítiť dobre a otvorene vyjadriť svoje postoje o vkuse, móde, etikete… ak by bol záujem  nadobudnúť skills v oblasti makeup-u, stylingu a pod., tak si budeme ochotne navzájom pomáhať.

c

14. Mgr. Anna Kovaľová: Spolok Cyrila Daxnera

V našom spolku okrem pocitu spolupatričnosti získaš aj možnosť nabrať manažérske skills, nakoľko sa budeme venovať organizovaniu akcií na škole (napr. Deň Gymkárov), besied, budeš môcť pracovať na prepájaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov so študentmi a budeš priamo pri procese zlepšovania spoločenskej klímy a tvorby komunity na našej škole. Ako spolok ponúkame aj možnosť zapájať sa do súťaží a projektov na národnej i medzinárodnej úrovni organizovaných aj Európskou úniou. Ak sa teda nebojíš napredovať a posúvať vpred seba aj svoju školu, pridaj sa k nám!

15.Spolok VŠ

Spolok budúcich vysokoškolákov

Tento spolok je trochu netradičný, keďže Vám nepodá hotovú a konkrétnu aktivitu. Ide skôr o pomyselnú diskusiu, zdieľanie informácií. Berte to ako fórum, kde sa spojíte s ľuďmi s rovnakým záujmom o štúdium na fakulte, budete si zdieľať informácie, materiály, dátumy rôznych udalostí a možností na VŠ. Tento spolok je vyčlenený na otázky a funguje, aj keď sa nemáte koho opýtať. Všetko začne skupinkou alebo jednotlivcom, ktorý sa o štúdium zaujíma. Spojíte sa cez ľubovoľnú sociálnu sieť, z času na čas budete mať možnosť stretnúť sa a porozprávať sa o všetkom, čo Vás zaujíma, so súčasnými vysokoškolákmi alebo už s absolventmi VŠ…

Zodp. učiteľ PhDr. Z. Dragulová, PhD.

16. Mgr. Anna Kovaľová: Mladí psychológovia

Spolok “Mladí psychológovia” je “free terapia” pre všetkých tých, krorí by sa radi spojili ako komunita a zoznámili aj s inými študentmi gymnázia. Nezaobíde sa to však bez výstupu z vlastnej bubliny názorov a stanovísk, čo však môže byť vo výsledku veľkým prínosom pre jedinca v trénovaní si tolerancie a pochopenia iných. Prioritne sa budeme zameriavať na “linku dôvery” kde budeme komplexne rozoberať anonymné problémy a snažiť sa nájsť spoločne riešenia, pričom môžme zdieľať aj vlastné skúsenosti. Rady by sme ho však prioritne viedli na báze konverzačných stretnutí so zameraním na témy týkajúce sa práve medziľudských vzťahov a sociálnej problematiky, pokojne aj kontroverznejšieho charakteru. Pripravená bude pestrá škála tém, no predstavivosti sa medze nekladú. Účasť v spolku nie je záväzná. Našim cieľom je vytvoriť pre členov spolku útočisko, kde by sa mohli cítiť vypočutí a uvedomiť si, že aj keď má každý z nás celkom unikátne životné strasti a slasti, v jadre sú takmer rovnaké.

17. Praktická chémia pre 1.ročník

Termín: piatok 12:30 – 14:05