Rada RZ

Plán zasadnutí Rady rodičovského združenia pri GCD

29.09.2023
11.10.2023
15.02.2024
18.04.2024

Členovia Rady rodičovského združenia v  školskom roku 2022/2023

I. Ap. Jana Tarčinská
I. BMgr. Lenka Obrinová
I. C p. Zuzana Božiková
II. AMUDr. Eva Lompartová
II. BIng. Rastislav Rozkoš
II. CMgr. Henrieta Karafová
III. AJUDr. Branislav Piršč
III. Bp. Róbert Tutko
III. CMgr. Mária Širáková
IV. AIng. Alfonz Kobielský
IV. Bp. Silvia Haňová
IV. Cp. František Tirpák