Rada RZ

Členovia Rady rodičovského združenia v  školskom roku 2022/2023
I. A         p. Jana Tarčinská
I. B         Mgr. Lenka Obrinová
I. C         p. Zuzana Božiková
II. A        MUDr. Eva Lompartová
II. B        Ing. Rastislav Rozkoš
II. C        Mgr. Henrieta Karafová
III. A      JUDr. Branislav Piršč
III. B      p. Róbert Tutko
III. C      Mgr. Mária Širáková
IV. A       Ing. Alfonz Kobielský
IV. B        p. Silvia Haňová
IV. C       p. František Tirpák