Rada RZ

Členovia Rady rodičovského združenia  pri Gymnáziu CyrilaDaxnera
v  školskom roku 2022/2023
I. A               p. Jana Tarčinská
I. B               Mgr. Lenka Obrinová
I. C               p. Zuzana Božiková
II. A             MUDr. Eva Lompartová
II. B             Ing. Rastislav Rozkoš
II. C             Mgr. Henrieta Karafová
III. A           JUDr. Branislav Piršč
III. B            p. Róbert Tutko
III. C            Mgr. Mária Širáková
IV. A            Ing. Alfonz Kobielský
IV. B            p. Silvia Haňová
IV. C            p. František Tirpák