List jubilantky

Dobrý deň,
dovoľte, aby som sa predstavila. Som škola. Celkom obyčajná škola…
Prepáčte… ešte raz. Som škola, ale úplne obyčajná stredná škola, ktorá sa dožila sedemdesiatich rokov. Krása, teším sa a vopred ďakujem za gratulácie, blahoželania a dary. Ojój, koľko ich budem mať! Bude slávnostná akadémia, prídu gratulanti, urobíme fotky, videá, selfíčka.
Keď sa všetko úspešne skončí, začnem bilancovať… ale pekne od začiatku.
Volám sa Gymnázium Cyrila Daxnera a sídlim vo Vranove nad Topľou. Mám krásne meno po človeku, ktorý bol presvedčeným národovcom, dôstojníkom slovenskej armády, organizátorom Slovenského národného povstania na východnom Slovensku, advokátom a mladým martýrom umučeným nemeckým nacizmom. Mal iba 41 rokov, keď zomrel.
Mladý človek, presne taký, s akými sa stretávam na chodbách školy, sedia v laviciach, trasú sa pred písomkami, maturitnými skúškami. Som rada, keď v septembri prejdú mojimi dverami zvedavé deti, plné očakávania, a o štyri roky tými istými dverami odchádzajú dospelí ľudia. Budúci ekonómovia, lekári, inžinieri, umelci… Za 70 rokov môjho života som vychovala takmer 7500 denných absolventov a 70 absolventov večerného štúdia. Tešila som sa z každej jednotky, plakala nad každou pätorkou. Prežívala som s nimi nové priateľstvá, školské lásky, ale aj sklamania a drámy.
Viem…za ten dlhý čas som aj ja prešla zmenami… či už zmenou budovy, keď som zo starobylého kaštieľa prešla do novej budovy a následne som dostala prístavbu, rekonštrukciu okien, fasády, ale hlavne, keď som sa zmenila zo strednej všeobecnej školy na gymnázium, alebo… keď sa do prvých ročníkov posadili žiaci prímy 8-ročného gymnázia.
A koľko pedagógov či nepedagogických pracovníkov malo u mňa za tie roky prácu! Veľmi rada si na nich spomínam. Čo všetko robili preto, aby sa ich študenti cítili tu dobre, koľko vedomostí, poučiek, kníh a zošitov prešlo mojimi lavicami.
Čas uteká, všetko sa mení.
Za tých 70 rokov sa u mňa vystriedali generácie pedagógov. V súčasnosti má kľúč od mojich hlavných dverí pani riaditeľka PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. Pod jej vedením prechádzam dynamickými zmenami na úrovni obsahovej, ale aj materiálnej. Krásne ma zateplili a energiu mi dodáva slnko, pomocou fotovoltaiky. Vymenili mi počítače, mám novú učebňu jazykov a moderné chemické laboratórium. V mojich 12 triedach sa spolu vzdeláva 350 študentov, mám 24 pedagogických a 15 nepedagogických pracovníkov.
Aktívne spolupracujem s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dôkazom odbornej práce pedagógov je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí. A na to som naozaj hrdá, samozrejme… aj na tie úžasné projekty. Projekt pre IT Akadémiu, projekty o zdravej výžive, dobrovoľníctvo… Hrdá som na Erasmus, výmenné pobyty našich a zahraničných študentov, rôzne ceny a ocenenia za všetky tie roky poctivej práce.
Zvoní. Z tried odídu študenti, chodby a kabinety sa vyprázdnia, panie upratovačky mi jemne umyjú podlahu, skontrolujú triedy, schody, zhasnú, a ja stíchnem. Ale len na chvíľku, ráno opäť zaštrngajú v zámku kľúče a ja pomaly prejdem do 71. ročníka svojej existencie.
A čo si priať teraz pri sfúknutí 70 sviečok? Želám si iba jedno, nech na mňa Vy všetci, ktorí ste tu študovali alebo pracovali, spomínate s láskou. S láskou k študentom, učiteľom, k vzdelávaniu a hodnotám.

S úctou, Vaša škola
Autorka textu: Lenka Hardoňová, študentka 2. C triedy GCD