Pošlite nám správu

Map icon Adresa

Gymnázium Cyrila Daxnera

Dr. C. Daxnera 88/3

093 80 Vranov nad Topľou

Mobil

Telefón: +421 57 4464574

Informácie

Email školy: skola@gcd.sk

IČO: 00161268

DIČ: 2020628742

Kód školy NÚCEM :671062

Riaditeľ PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditel@gcd.sk

Zástupca riaditeľa PhDr. Slavomír Kmec zastupca@gcd.sk

Hospodárka školy hospodarka@gcd.sk

Mzdová účtovníčka mzdove@gcd.sk

Ekonómka školy ekonomka@gcd.sk

Výchovný poradca Mgr. Iveta Pribulova i.pribulova@gcd.sk

Školská psychologička: Mgr. Silvia Frištiková s.fristikova@gcd.sk