Quickquiz

V novembri 2016 sme na našej škole zaviedli novú tradíciu – rýchly kvíz (po anglicky quick quiz, čo sme skrátili na „quiquiz“) raz v týždni počas veľkej prestávky pre všetkých „kvízofilov“ akými sme aj my (rozumej Mgr. Radoslav Slivka a PhDr. Maroš Mitrik). Každá trieda môže vyslať maximálne trojčlenné družstvo a súťažiť v krátkom kvíze na dve rôznorodé, vopred stanovené témy. 5 otázok ku každej téme umožní upevniť tímového ducha a dá vyniknúť špecialistom v triedach, keďže členovia tímu sa môžu striedať. V priebehu roka tímy zbierajú body a vo veľkom finále tieto body vsádzajú na rôzne témy, takže v poslednom kole sa môže všetko dramaticky zmeniť. Žiaci sa dozvedia témy vopred cez Edupage a cez túto apku komunikujeme aj správne odpovede a priebežný stav. Obdobie pandémie nás síce pribrzdilo, ale už sme sa znova rozbehli a pokračujeme, pred sviatkami máme na pláne aj špeciálne kolo, v ktorom budeme súťažiť aj my, učitelia, a otázky nám pripraví Lukáš Guman zo IV.A, ktorý je stálicou v našom malom kvízovom mikrosvete. Čo nás ešte teší je záujem a zanietenosť mladších ročníkov, ktorí tú atmosféru ešte nezažili. Popri tom sa aj my naučíme niečo nové, keď vymýšľame témy, študujeme ich a pripravujeme otázky. Veď nielen mobilom je človek živý 🙂