Hodnotenie INEKO

Naše hodnotenie INEKO
V hodnotení INEKO sme škola s veľmi dobrými výsledkami, pri každoročnom
hodnotení sa zlepšujeme predovšetkým v parametri pre nás veľmi dôležitom – v maturitných   skúškach a pridanej hodnote školy: