Hodnotenie INEKO

Naše hodnotenie INEKO

V hodnotení INEKO sme škola s výbornými výsledkami.

Pri každoročnom hodnotení sa zlepšujeme v parametroch pre nás veľmi dôležitých:  v maturitných skúškach a v pridanej hodnote školy. Ďalší významný ukazovateľ pre gymnázium je prijatie na vysoké školy – tu si udržiavame mimoriadne dobrú úroveň:

Bodové rozhranie 5: dobré výsledky
Bodové rozhranie 6: veľmi dobré výsledky
Bodové rozhranie 7: výborné výsledky
Bodové rozhranie 8: mimoriadne dobré výsledky
Bodové rozhranie 9: excelentné výsledky