Rodičovské združenie

Názov:Rodičovské združenie pri Gymnáziu Cyrila Daxnera (RRZ pri GCD)
Sídlo:Ul. Dr. C. Daxnera 86, 093 01 Vranov nad Topľou
Číslo účtu RZ:SK49 0900 0000 0001 0789 2803

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:SRRZ – RZ pri Gymnáziu
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Dr. C. Daxnera 88, 09301 Vranov nad Topľou
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):173196170113