Rodičovské združenie

Názov:Rodičovské združenie pri Gymnáziu Cyrila Daxnera (RRZ pri GCD)
Sídlo:Ul. Dr. C. Daxnera 86, 093 01 Vranov nad Topľou
Číslo účtu RZ:SK49 0900 0000 0001 0789 2803