Školský parlament

Koordinátor ŠP: Mgr. Alena Jacková

ČLENOVIA ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU 2022/2023

Kristína Štefanovová – IV.B –  predseda ŠP

Lenka Pavlová – III.B – podpredseda ŠP

Andrea Barkociová – I.A

Adam Petro – I.B

Dominika Čorejová – I.C

Tamara Jacková – II.A

Matej Líška – II.B

Timotej Titko – II.C

Beáta Balintová – III.A

Veronika Ihnátová – III.C

Ivana Durkošová – IV.A

Petra Hašáková – IV.C

Štatút Školského parlamentu pri Gymnáziu Cyrila Daxnera