Sociálne siete

Instagram

Facebook

Edupage


Kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách a univerzitách

Tá bude sprevádzaná možnosťou výberu voliteľných hodín s cieľom prepojenia učiva s problematikou reálneho života. Rozvoj bádateľských zručností, kritického myslenia a prirodzenej zvedavosti sú rovnako dôležité ako teória, práve preto sme sa rozhodli systematicky pracovať na rozvíjaní samostatnosti žiakov a preberaní zodpovednosti za seba – a to formou individuálnych a tímových projektov a seminárnych prác, rozvoja sebahodnotenia. Otvorenosť, korektnosť, spolupráca sú súčasťou našej každodennej školskej praxe. Žiakom ponúkneme priestor na realizáciu vlastných projektov, precvičovanie manažmentu v praxi, prednášky a konzultácie vedené ľuďmi, ktorí sa daným témam venujú aj mimo školstva.

A k tomu všetkému budú môcť prispievať aj Vaše deti.

„A process cannot be understood by stopping it. Understanding must move with the flow of the process, must join it and flow with it.“

Frank Herbert

„Dianie sa nedá pochopiť jeho zastavením. Pochopenie sa musí hýbať s dianím samotným, musia sa prepojiť a plynúť spolu.“

Frank Herbert

O nás

 1. septembra 2022 uplynulo 70 rokov od chvíle, keď vo Vranove nad Topľou začalo písať históriu štátne slovenské gymnázium, ktoré vzniklo na základe rozhodnutia vtedajšieho Povereníctva školstva v Bratislave presunutím tried z Gymnázia v Stropkove do Vranova nad Topľou. Počas tohto obdobia škola vychovala takmer 7500 absolventov denného štúdia a 70 absolventov večerného štúdia.

Novinky

Stretnutie so spisovateľom a vysokoškolským pedagógom JONATHANOM GRESTYM

V piatok 3.3. mali naši študenti možnosť stretnúť sa a diskutovať s autorom románu Cudzincov kabát, ktorá je medzi nominovanými dielami na ocenenie Zlaté pero.

Jonathan Gresty je Brit, ktorý žije na Slovensku od r. 1992 a pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg na FF Prešovskej univerzity.

Vo svojej pútavej a interaktívnej debate v angličtine s občasnou slovenskou vsuvkou prešiel od svojich začiatkov cez “Jonathana mládenca príhody a skúsenosti” 😀až po odovzdávanie rád nádejným spisovateľom. Aplauz na konci prednášky nepotrebuje další komentár 😉

Budeme však radi, ak nám nejaký komentár pridáte 👍

PhDr. Maroš Mitrik

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Snáď každý z nás má vo svojom okolí darcu krvi. Alebo naopak, pozná niekoho, kto krv druhého človeka potreboval a tá mu zlepšila zdravie, či doslova zachránila život.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI dnes oslovila aj našich študentov, kolegov a pani riaditeľku. ❤

Celoslovenské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO

Dňa 17. 02. 2023 v Košiciach sa konalo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo v prednese ruskej poézie a prózy a v speve. V silnej konkurencii naše žiačky opäť veľmi úspešne reprezentovali našu školu. Blahoželáme a ďakujeme.

Poézia – Kristína Štefanovová z IV. B – 1. miesto

Próza – Simona Gumanová z III. A – 2. miesto

Sólový spev – Klára Babjačková – II.C – 4. miesto

Mgr. Helena Lengvarská


Projekty

zlepšimeto 2022

Naša škola nedisponovala žiadnym vonkajším areálom potrebným na oddych a relaxáciu našich študentov a zamestnancov. Na školskom dvore sme vybudovali malú oddychovú zóna, ktorú plánujeme využívať počas vyučovacích hodín, na popoludňajšie stretnutia ŽŠR, KMD aj voľnočasové Read more…

eTwinning

Platforma eTwinning je určená všetkým organizáciám a školám, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. Naša škola ju využíva už niekoľko rokov a ostatný projekt programu Erasmus+, ktorý sme ukončili v tomto roku, Read more…

Euroscola

O projekte Euroscola EUROSCOLA je projekt organizovaný Európskym parlamentom, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o Európskej únii.  Cieľom súťaže je posilniť verejnú mienku o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v Štrasburgu. Program Euroscola Read more…