Sociálne siete

Instagram

Facebook

Edupage

Milí gymnazisti,

radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné  aktuálne si zaobstarať v e-shope tu: https://www.kraloveskoly.cz/gcd/


Kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách a univerzitách

Tá bude sprevádzaná možnosťou výberu voliteľných hodín s cieľom prepojenia učiva s problematikou reálneho života. Rozvoj bádateľských zručností, kritického myslenia a prirodzenej zvedavosti sú rovnako dôležité ako teória, práve preto sme sa rozhodli systematicky pracovať na rozvíjaní samostatnosti žiakov a preberaní zodpovednosti za seba – a to formou individuálnych a tímových projektov a seminárnych prác, rozvoja sebahodnotenia. Otvorenosť, korektnosť, spolupráca sú súčasťou našej každodennej školskej praxe. Žiakom ponúkneme priestor na realizáciu vlastných projektov, precvičovanie manažmentu v praxi, prednášky a konzultácie vedené ľuďmi, ktorí sa daným témam venujú aj mimo školstva.

A k tomu všetkému budú môcť prispievať aj Vaše deti.

„A process cannot be understood by stopping it. Understanding must move with the flow of the process, must join it and flow with it.“

Frank Herbert

„Dianie sa nedá pochopiť jeho zastavením. Pochopenie sa musí hýbať s dianím samotným, musia sa prepojiť a plynúť spolu.“

Frank Herbert

O nás

 1. septembra 2022 uplynulo 70 rokov od chvíle, keď vo Vranove nad Topľou začalo písať históriu štátne slovenské gymnázium, ktoré vzniklo na základe rozhodnutia vtedajšieho Povereníctva školstva v Bratislave presunutím tried z Gymnázia v Stropkove do Vranova nad Topľou. Počas tohto obdobia škola vychovala takmer 7500 absolventov denného štúdia a 70 absolventov večerného štúdia.

Novinky

Tlačová konferencia

„Ako funguje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), ako rozoznať hoax od pravdivej informácie či ako si overovať zdroje – aj o tom bola utorková beseda Fake news na Gymnáziu Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou. Nielen o médiách a práci regionálnych novinárov hovorila so študentmi 1. a 2. ročníka redaktorka TASR Diana Semanová. Témou bolo napríklad aj to, ako čeliť dezinformáciám, aké zdroje využívajú médiá pri tvorbe seriózneho spravodajstva a aké možno vo všeobecnosti považovať za dôveryhodné.

Pretože nie všetko, čo je na internete, je pravda.“

Konferencia

Dnes sme sa zúčastnili konferencie na tému LEADERSHIP, ktorá bola určená pre koordinátorov a členov školských parlamentov. Konferencia sa konala v budove Prešovského samosprávneho kraja. Vypočuli sme si zaujímavé prednášky inšpiratívnych ľudí, ktorí nám dali návody ako sa stať správnym lídrom/ líderkou a ako viesť mladých ľudí a pracovať s nimi. Na záver sme si zmerali svoje sily vo veľmi zábavnom kvíze. Bol to príjemné strávený čas, kde sme sa zoznámili aj s projektami ako vylepšiť školu a ako spríjemniť študentom vyučovací proces. Počas tejto konferencie sa nám zrodili v hlave nápady, ktoré budeme určite v blízkej dobe realizovať.

Mgr. Alena Jacková a Lenka Pavlová, 3.B

Olympiáda v ruskom jazyku

Dnes sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnilo sa ho 20 študentov 1.- 3. ročníka, ktorí súťažili v kategórii B1.

Prvé miesto si vybojovala Slávka Palenčíková z 2.A, na druhom mieste sa umiestnila Natália Šuličová taktiež z 2.A a tretiu priečku s rovnakým počtom bodov obsadili Bianka Mária Obrinová z 1.B a Simona Gumanová z 3.A.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť a výherkyni držíme prsty v krajskom kole.


Projekty

zlepšimeto 2022

Naša škola nedisponovala žiadnym vonkajším areálom potrebným na oddych a relaxáciu našich študentov a zamestnancov. Na školskom dvore sme vybudovali malú oddychovú zóna, ktorú plánujeme využívať počas vyučovacích hodín, na popoludňajšie stretnutia ŽŠR, KMD aj voľnočasové Read more…

eTwinning

Platforma eTwinning je určená všetkým organizáciám a školám, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. Naša škola ju využíva už niekoľko rokov a ostatný projekt programu Erasmus+, ktorý sme ukončili v tomto roku, Read more…

Euroscola

O projekte Euroscola EUROSCOLA je projekt organizovaný Európskym parlamentom, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o Európskej únii.  Cieľom súťaže je posilniť verejnú mienku o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v Štrasburgu. Program Euroscola Read more…