Sociálne siete

Instagram

Facebook

Edupage

EMAIL
Email

Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou hľadá dvoch kolegov – učiteľov

Riaditeľka Gymnázia Cyrila Daxnera, Ul. Dr. C. Daxnera 88/3,  093 80 Vranov nad Topľou, prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu

  1. učiteľa/ku ruského jazyka, najlepšie v kombinácii s ďalším aprobačným všeobecnovzdelávacím predmetom,
  2. učiteľa/ku telesnej výchovy, najlepšie v kombinácii s geografiou.

Gymnazium-Cyrila-Daxnera-Vranov_hladame-dvoch-kolegov-RUJ-TEV.pdf


O nás

 1. septembra 2022 uplynulo 70 rokov od chvíle, keď vo Vranove nad Topľou začalo písať históriu štátne slovenské gymnázium, ktoré vzniklo na základe rozhodnutia vtedajšieho Povereníctva školstva v Bratislave presunutím tried z Gymnázia v Stropkove do Vranova nad Topľou. Počas tohto obdobia škola vychovala takmer 7500 absolventov denného štúdia a 70 absolventov večerného štúdia.

Novinky

Pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

ZA OBDOBIE 2019 – 2023, t. j. NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV V TESTOCH EČ MS zo SJL NAŠICH TOHTOROČNÝCH MATURANTOV (2023) a ICH VÝSLEDKOV v T9 zo SJL v r. 2019, sa PHV-SJL NAŠEJ ŠKOLY NACHÁDZA V KATEGÓRII NAD ÚROVŇOU OČAKÁVANIA.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) každoročne posiela stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL).

Naša škola, ako jedna z 539 stredných škôl, tak získava externé nezávislé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok našej školy ku vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LIETRATÚRA.

Pridaná hodnota bola spracovaná na základe dát za dva ročníky absolventov, ktorí ukončili GCD v rokoch 2022 a 2023. Z dôvodu, že v školskom roku 2020/2021 neprebehli celonárodné testovania z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19, nie sú v dokumente uvedené výsledky za obdobie 2017 – 2021.

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ.

Slávnostné ukončenie štúdia, SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ.

Veľa šťastia, milí naši maturanti, v novom a po novom.❤️

AD REVIDENDUM 2029.

DOD 2024

DOD 2.2.2024
Vydarený super DEŇ na našom gymnáziu.
Milí DEVIATACI, ukázali sme Vám všetko pekné, čo naše gymko ponúka. To najkrajšie spoznáte od septembra sami.
Tešíme sa na Vás.
Veľké ĎAKUJEM ❤ patrí nám všetkým, našej gymnaziálnej rodine, za prípravu a realizáciu.


Projekty

ATA asistentka vyučovania anglického jazyka

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili Claire Maurer – lektorku anglického jazyka zo Spojených štátov amerických, ktorá bude v tomto školskom roku pôsobiť na Gymnáziu Cyrila Daxnera v rámci Fulbrightovho programu asistentov výučby. Tento program Read more…

GYMSURFER

Náš online časopis sa volá GYMSURFER a funguje od r.2005. https://www.studentskycasopis.sk/casopis-skoly/gymnazium-cyrila-daxnera/9028