Sociálne siete

Instagram

Facebook

Edupage

EMAIL
Email

Vážení rodičia, milí záujemcovia o štúdium na Gymnáziu Cyrila Daxnera,

výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 budeme v priebehu dnešného dňa, a potom na budúci týždeň do 22.05.2024 aktualizovať. Najneskôr do stredy 22.05.2024 je z Vašej strany potrebné na Edupage oznámiť Vaše rozhodnutie o nástupe na strednú školu.

Tešíme sa na nových gymnazistov.

Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou_ výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024_2025 17.05.2024.pdf


O nás

 1. septembra 2022 uplynulo 70 rokov od chvíle, keď vo Vranove nad Topľou začalo písať históriu štátne slovenské gymnázium, ktoré vzniklo na základe rozhodnutia vtedajšieho Povereníctva školstva v Bratislave presunutím tried z Gymnázia v Stropkove do Vranova nad Topľou. Počas tohto obdobia škola vychovala takmer 7500 absolventov denného štúdia a 70 absolventov večerného štúdia.

Novinky

Pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

ZA OBDOBIE 2019 – 2023, t. j. NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV V TESTOCH EČ MS zo SJL NAŠICH TOHTOROČNÝCH MATURANTOV (2023) a ICH VÝSLEDKOV v T9 zo SJL v r. 2019, sa PHV-SJL NAŠEJ ŠKOLY NACHÁDZA V KATEGÓRII NAD ÚROVŇOU OČAKÁVANIA.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) každoročne posiela stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL).

Naša škola, ako jedna z 539 stredných škôl, tak získava externé nezávislé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok našej školy ku vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LIETRATÚRA.

Pridaná hodnota bola spracovaná na základe dát za dva ročníky absolventov, ktorí ukončili GCD v rokoch 2022 a 2023. Z dôvodu, že v školskom roku 2020/2021 neprebehli celonárodné testovania z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19, nie sú v dokumente uvedené výsledky za obdobie 2017 – 2021.

Poďakovanie Gymnáziu Cyrila Daxnera Vranov n/T

Vrúcne poďakovanie Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov n/T

Zamestnanci Centra pre deti a rodiny vo Vranove nad Topľou sa aj touto cestou chcú v mene svojom, ale hlavne v mene deti vrúcne poďakovať Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov a žiakom školy za finančný dar a aj za krásne darčeky, ktoré našim deťom v čase blížiacich sa vianočných sviatkov darovali.

Ďakujeme Vám ešte raz za Vaše dary, z ktorých sa nesmierne tešíme a veríme, že dobro, ktoré dávate iným, sa vráti Vám a Vašim blízkym v podobe zdravia a šťastia. 🥰😘😍

DOD 2024

DOD 2.2.2024
Vydarený super DEŇ na našom gymnáziu.
Milí DEVIATACI, ukázali sme Vám všetko pekné, čo naše gymko ponúka. To najkrajšie spoznáte od septembra sami.
Tešíme sa na Vás.
Veľké ĎAKUJEM ❤ patrí nám všetkým, našej gymnaziálnej rodine, za prípravu a realizáciu.


Projekty

ATA asistentka vyučovania anglického jazyka

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili Claire Maurer – lektorku anglického jazyka zo Spojených štátov amerických, ktorá bude v tomto školskom roku pôsobiť na Gymnáziu Cyrila Daxnera v rámci Fulbrightovho programu asistentov výučby. Tento program Read more…

GYMSURFER

Náš online časopis sa volá GYMSURFER a funguje od r.2005. https://www.studentskycasopis.sk/casopis-skoly/gymnazium-cyrila-daxnera/9028