Sociálne siete

Instagram

Facebook

Edupage

EMAIL

Email

Krúžky a spolky

Ponuka krúžkov a spolkov pre školský rok 2023/2024

OSLAVY 70. výročia GCD – slávnostný večer – AKADÉMIA

BLAHOŽELÁME NÁŠMU GCD K 70. VÝROČIU.

70. výročie nášho GCD sme oslávili veľkolepou AKADÉMIOU. V dopoludňajších hodinách pre našich študentov a v podvečerných hodinách pre pozvaných hostí a zamestnancov školy, kde sme pokrstili PUBLIKÁCIU K 70. VÝROČIU GCD:

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, ĎAKUJEME Mirke Fuňákovej za prípravu a všetkým účinkujúcim za krásny zážitok. ❤


O nás

 1. septembra 2022 uplynulo 70 rokov od chvíle, keď vo Vranove nad Topľou začalo písať históriu štátne slovenské gymnázium, ktoré vzniklo na základe rozhodnutia vtedajšieho Povereníctva školstva v Bratislave presunutím tried z Gymnázia v Stropkove do Vranova nad Topľou. Počas tohto obdobia škola vychovala takmer 7500 absolventov denného štúdia a 70 absolventov večerného štúdia.

Novinky

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Príjemným a milým slovom otvorila dnes pani riaditeľka ŠKOLSKÝ ROK 2023 / 2024.

Milí prváci, vítame Vás na našom a už aj Vašom GCD. 🙂

Reception in Honour of Fulbright Grantees in Bratislava.

Reception in Honour of Fulbright Grantees in Bratislava.

Welcome aboard, dear Claire! Can’t wait to see you in Vranov😊


Projekty

GYMSURFER

Náš online časopis sa volá GYMSURFER a funguje od r.2005. https://www.studentskycasopis.sk/casopis-skoly/gymnazium-cyrila-daxnera/9028

zlepšimeto 2022

Naša škola nedisponovala žiadnym vonkajším areálom potrebným na oddych a relaxáciu našich študentov a zamestnancov. Na školskom dvore sme vybudovali malú oddychovú zóna, ktorú plánujeme využívať počas vyučovacích hodín, na popoludňajšie stretnutia ŽŠR, KMD aj voľnočasové Read more…

eTwinning

Platforma eTwinning je určená všetkým organizáciám a školám, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. Naša škola ju využíva už niekoľko rokov a ostatný projekt programu Erasmus+, ktorý sme ukončili v tomto roku, Read more…