Sociálne siete

Instagram

Facebook

Edupage

EMAIL
Email

Doplňujúce voľby RŠ 2023

Dokumenty a výsledky doplňujúcich volieb RŠ 2023

OSLAVY 70. výročia GCD – slávnostný večer – AKADÉMIA

BLAHOŽELÁME NÁŠMU GCD K 70. VÝROČIU.

70. výročie nášho GCD sme oslávili veľkolepou AKADÉMIOU. V dopoludňajších hodinách pre našich študentov a v podvečerných hodinách pre pozvaných hostí a zamestnancov školy, kde sme pokrstili PUBLIKÁCIU K 70. VÝROČIU GCD:

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, ĎAKUJEME Mirke Fuňákovej za prípravu a všetkým účinkujúcim za krásny zážitok. ❤


O nás

 1. septembra 2022 uplynulo 70 rokov od chvíle, keď vo Vranove nad Topľou začalo písať históriu štátne slovenské gymnázium, ktoré vzniklo na základe rozhodnutia vtedajšieho Povereníctva školstva v Bratislave presunutím tried z Gymnázia v Stropkove do Vranova nad Topľou. Počas tohto obdobia škola vychovala takmer 7500 absolventov denného štúdia a 70 absolventov večerného štúdia.

Novinky

PRIDANÁ HODNOTA VO VZDELÁVANÍ V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

ZA OBDOBIE 2019 – 2023, t. j. NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV V TESTOCH EČ MS zo SJL NAŠICH TOHTOROČNÝCH MATURANTOV (2023) a ICH VÝSLEDKOV v T9 zo SJL v r. 2019, sa PHV-SJL NAŠEJ ŠKOLY NACHÁDZA V KATEGÓRII NAD ÚROVŇOU OČAKÁVANIA.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) každoročne posiela stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL).

Naša škola, ako jedna z 539 stredných škôl, tak získava externé nezávislé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok našej školy ku vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LIETRATÚRA.

Pridaná hodnota bola spracovaná na základe dát za dva ročníky absolventov, ktorí ukončili GCD v rokoch 2022 a 2023. Z dôvodu, že v školskom roku 2020/2021 neprebehli celonárodné testovania z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19, nie sú v dokumente uvedené výsledky za obdobie 2017 – 2021.

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 14.11. a 15.11.2023 sa uskutočnili školské kolá OAJ v dvoch kategóriách – najprv si zmerali sily prváci a druháci a po nich tretiaci a štvrtáci. Do súťaže sa zapojil rekordný počet študentov, ktorých bolo v oboch kategóriách spolu 59 – toto sme tu ešte nemali :), čo nás, samozrejme, veľmi teší. Konkurencia bola teda silná, ale víťaz môže byť len jeden, aj keď výsledky boli veľmi tesné a rozdiely medzi 5 najlepšími boli skutočne malé. V ústnej časti súťaže študentov „prevetrala“ aj naša Fulbright asistentka Claire Maurer. Za všetkých učiteľov angličtiny sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili a zabojovali.

V kategórii 2A bude našu školu na okresnom kole reprezentovať Roman Machek z I.A. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili Timotej Drdák z II.C resp. Juliána Tarčinská z II.A.

V kategórii 2B si víťazstvo vybojoval Jakub Mehaj z III.A, druhú priečku obsadil Ondrej Alex Henkeľ z III.C a na treťom mieste sa umiestnila Ema Fejková zo IV.A.

Víťazom gratulujeme a držíme prsty v ďalších kolách:-)

PhDr. Maroš Mitrik, vedúci PK ANJ

miestne kolo súťaže JUVENES TRANSLATORES (Mladí prekladatelia)

Vo štvrtok 23.11.2023 sme realizovali miestne kolo súťaže JUVENES TRANSLATORES (Mladí prekladatelia), ktorú každoročne organizuje Európska komisia. Do súťaže sa registrujú stredné školy z celej Európy a EK náhodným výberom určí, ktoré školy sa tejto súťaže zúčastnia, pričom každý štát EÚ má obmedzený počet miest. Školám, ktoré nie sú vylosované poskytuje národná kancelária EK možnosť realizovať miestne kolo na každej zaregistrovanej škole, vybrať najlepší preklad v jazyku, ktorí si súťažiaci zvolia a poslať ho do národného kola. To bude vyhodnotené v marci 2024 so slávnostným ceremoniálom a EK ocení tri najlepšie preklady. Naši študenti prekladali hlavne z anglického jazyka, ale máme aj „želiezko v ohni“ v preklade zo španielčiny. Držíme našim juvenes translatores prsty, aby sa im zadarilo 🙂

Ak by ste si to chceli vyskúšať, prikladáme aj text v anglickom jazyku. Samozrejme, len so slovníkom, bez prekladačov a umelej inteligencie…


Projekty

ATA asistentka vyučovania anglického jazyka

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili Claire Maurer – lektorku anglického jazyka zo Spojených štátov amerických, ktorá bude v tomto školskom roku pôsobiť na Gymnáziu Cyrila Daxnera v rámci Fulbrightovho programu asistentov výučby. Tento program Read more…

GYMSURFER

Náš online časopis sa volá GYMSURFER a funguje od r.2005. https://www.studentskycasopis.sk/casopis-skoly/gymnazium-cyrila-daxnera/9028