zlepšimeto 2022

Naša škola nedisponovala žiadnym vonkajším areálom potrebným na oddych a relaxáciu našich študentov a zamestnancov. Na školskom dvore sme vybudovali malú oddychovú zóna, ktorú plánujeme využívať počas vyučovacích hodín, na popoludňajšie stretnutia ŽŠR, KMD aj voľnočasové aktivity našich študentov a zamestnancov školy. Pred budovou školy sme po posledných stavebných úpravách – projekt Read more…

eTwinning

Platforma eTwinning je určená všetkým organizáciám a školám, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. Naša škola ju využíva už niekoľko rokov a ostatný projekt programu Erasmus+, ktorý sme ukončili v tomto roku, sme paralelne s partnermi vytvárali aj na eTwinningu. Náš nový projekt má názov „Diet Inspectors“ a zaoberá Read more…

Euroscola

O projekte Euroscola EUROSCOLA je projekt organizovaný Európskym parlamentom, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o Európskej únii.  Cieľom súťaže je posilniť verejnú mienku o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v Štrasburgu. Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní Read more…

KMD Fénix pri GCD

pracuje  v spolupráci s detskou organizáciou Fénix, ktorá už 30 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj čas. Čo je dobrovoľníctvo? Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov tvojej rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľníctvom venuješ časť svojho Read more…

Erasmus+

„Úspech je tam, kde sa stretáva príprava a príležitosť.“ R.W. Unser Sme potešení, že sme to „dali“ 😊 a náš projekt s názvom „Addressing Health and Well-being at School“ (Zdravie v škole), ktorého sme koordinátorom bol schválený.  Od januára sa budeme spolu s partnerskými školami z gréckeho mesta Nafpaktos, talianskeho Palerma a srbského Belehradu  venovať téme Read more…

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.   Ako býva dobrým zvykom, naše Gymnázium Cyrila Read more…

Spolu úspešnejší 2022

Spolu úspešnejší 2022 Projekt iniciuje a zastrešuje MŠVVaŠ SR. Zmyslom projektu je dosiahnuť, aby sme boli úspešnejší v dosahovaní školských výsledkov a dosiahli to spoločným úsilím. Pokračujeme v doučovaní – 2022 Aj v 2. polroku školského roka 2021/2022 ponúkame žiakom doučovanie v predmetoch chémia, biológia, fyzika a v predmete občianska Read more…