Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Published by admin on

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

  Ako býva dobrým zvykom, naše Gymnázium Cyrila Daxnera sa pravidelne a v početnom zastúpení rado zúčastňuje rôznych projektov, súťaží, olympiád, besied, výziev, z ktorých si pravidelne odnáša ocenenia a jednou z takýchto výziev bolo aj DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu.

Tento projekt je určený predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj drahocenný voľný čas sebe samému, nemajú problém pracovať na sebarozvoji, sú ochotní sebavzdelávaniu, nevadí im pracovať na niečom, o čom už dlhšiu dobu premýšlali, že by sa do tej ktorej aktivity pustili, no nikdy sa nevedeli prinútiť, mali problém nájsť si potrebný čas a odhodlanie. A práve toto je ten správny spôsob ako sa nakopnúť a nepopustiť popruhy aktivít až pokiaľ nie sú úplne dokončené. Celá podstata tohto projektu je založená na vedení k samostatnosti, zodpovednosti, vytrvalosti a pravidelnosti. Každý mladý človek má v sebe potenciál, ktorým disponuje a je veľmi smutné, ak tento potenciál premrhá venovaním sa zbytočnostiam. DofE je práve spôsob, ako s tým potenciálom pracovať! Celý systém je založený na rozvoji osobností študentov v oblasti športovej aktivity, vzdelania, dobrovoľníctva a patrí sem ešte aj dobrodružná expedícia.

  Tak, ako v každej súťaži sú obsadené prvé tri  miesta zlatou, striebornou a bronzovou medailou, presne tak je tomu aj v jednotlivých úrovniach DofE. Študent začína na tej “najnižšej“ úrovni (na bronzovej), kde si stanoví cieľ v každej zo 4 oblastí – športová aktivita, rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, dobrodružná expedícia – v ktorých sa chce zlepšiť, zdokonaliť alebo sa im chce začať venovať. 

   V oblasti športových aktivít sa študenti venujú rôznym činnostiam – osobnému tréningu, posilňovaniu svalstva, strečingu, celkovému zlepšeniu telesnej kondície, behu, posilňovaniu, chudnutiu, outdoorovému oddychu – skateboardingu. 


Diamantová cena DofE pre riaditeľov škôl  a koordinátorov DofE

“Naša ambícia je pomôcť riaditeľom a koordinátorom na školách, aby sa pozerali na svoje aktivity strategickejšie,” vysvetľuje jeden z lektorov Diamantovej ceny Karol Herian.

Vďaka programu Diamantová cena DofE sme si vyše 6 mesiacov zlepšovali svoje líderské, strategické a komunikačné zručnosti.  Naučili sme sa, ako efektívne viesť tímy na školách, ako vytvoriť víziu a aké sú možnosti financovania rôznych projektov. Získali sme hodnotné manažérske vzdelanie.

Categories: GCD

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder