KMD Fénix pri GCD

Published by admin on

pracuje  v spolupráci s detskou organizáciou Fénix, ktorá už 30 rokov pomáha deťom a mladým ľuďom zmysluplne využívať svoj čas.

Čo je dobrovoľníctvo?

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov tvojej rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľníctvom venuješ časť svojho voľného času, vedomostí a schopností a za to môžeš získať osobnostný a profesionálny rast, pocit zadosťučinenia, niekedy nové kontakty, priateľstvá a hlavne kopec nových skúsenosti.

Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Ďalej môže byť dobrovoľníctvo na lokálnej, regionálnej, národnej, alebo medzinárodnej úrovni.

Dobrovoľníčiť môžeš aj z domu. Je len na Tebe, ktorá oblasť Ti je najbližšia a čo si vyberieš. Vo všeobecnosti je najlepšie s dobrovoľníctvom začať vo svojom blízkom okolí. Ak sa nevieš rozhodnúť,

Pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít získavajú naši študenti nové zručnosti a skúsenosti, zoznámia sa s novými ľuďmi, miestami či kultúrami, sú často konfrontovaní so spoločenskými problémami a výzvami, ale aj rôznorodosťou, odlišnosťou, inými životnými podmienkami či spôsobmi života. Tieto aspekty dobrovoľníckej práce predstavujú dôležité prínosy pre odborný a osobnostný rozvoj mladého človeka.

NAŠE AKTIVITY

Ako KMD sme už viac ako 10 rokov, stretávame sa v našej klubovni  pri spoločenských hrách, šípkach, stolnom futbale, ale aj tak len na kávičke…

 • Veľmi radi spomíname na každoročné mikulášske potulky po jednotlivých oddeleniach našej Vranovskej nemocnice. Neobišli sme nikdy ani pôrodnicu, ani detičky, ba ani našich lekárov či sestričky.

6.12.2023- Aj dnes naše MIKULÁŠSKE SKUPINY v spoločnosti anjelov, čertov a sobíkov pokračovali v svojej ceste plnej zábavy, hudby, sladkosti, smiechu, ale aj sĺz. Spríjemňovali MIKULÁŠSKE dopoludnie detičkám v MŠ Vechec, MŠ Máj, handicapovaným deťom v SŠI, ale aj našim gymnazistom.

Ďakujeme za krásne chvíle našim dobrovoľníkom.

 • Pravidelne pomáhame aj pri potravinových zbierkach. Spoločne sa nám podarilo pomôcť  už viacerým  znevýhodneným rodinám.
 • Nezabúdame ani na našich najstarších… našou návštevou a veselým programom v ľudovom štýle sme vyčarili úsmev veľmi milým babičkám a dedkom.
 • Zapojili sme sa aj do celoslovenskej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Starších sme v období sviatkov obdarovali menšími darčekmi a tak sme im ukázali, že na nich myslíme.
 1. Zapojili sme sa aj do celoslovenskej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Starších sme v období sviatkov obdarovali menšími darčekmi a tak sme im ukázali, že na nich myslíme.
 • Navštevujeme aj školu pre deti so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Varíme spolu, cvičíme, vyrábame vianočné a veľkonočné ozdoby aj valentínske srdiečka. Týmto spôsobom učíme mládež búrať bariéry a spájať majoritu s minoritou.
 • Od detí v spojenej škole sme sa učili aj my. Vyskúšali sme si posunkovú reč a tak sme sa snažili dorozumieť sa so sluchovo postihnutými deťmi.
 • Zo školy sme si urobili krajšie miesto a spolu sme si zrevitalizovali vonkajší dvor na odpočinok.
 • Medzi sebou máme aj pravidelných darcov krvi. Zapájame sa do rôznych výziev ako „Valentínska kvapka krvi“.
 • Aj tento rok naša DO Fénix, pod vedením p. Pribulovej zorganizovala mládežnícku konferenciu na tému„ Radšej potrební ako spotrební “. Prednášajúcou bola pani prof. Dzurjaninová, ktorá žiakov oboznámila s pojmami ekologická stopa, uhlíková stopa, či vodná stopa.
 • Pomáhali sme aj tým, ktorí to najviac potrebovali a to utečencom

 • So žiakmi 2.C sme si ukázali, prečo je v dnešnej dobe dôležité kriticky myslieť a ako na to. Venovali sme sa aj rôznym druhom argumentačných chýb v komunikácii a fenoménu internetu- dezinformáciám.

 • ŠTUDENTSKÝ MAJÁLES pri príležitosti 70. výročia GCD
 • Na utužovanie kolektívu sme si vytvorili tradíciu teambuildingu alebo po našom „Gymkársky deň“

ŠTUDENTSKÝ MAJÁLES pri príležitosti 70. výročia GCD

Dostali sme aj ocenenie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milanom Krajniakom za aktivity nášho klubu

Poďakovanie ministra KMD pri GCD

KMD-Fénix pracuje pod Detskou organizáciou Fénix, o.z. so sídlom v Bratislave ako územná organizácia so sídlom na gymnáziu vo Vranove nad Topľou.

DO Fénix je samostatné, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Poslaním organizácie je združovať deti a mládež za účelom ich prípravy na život v spoločnosti, pomáhať ich formovať ako budúcich aktívnych občanov a súčasne vypĺňať ich voľný čas zmysluplnou činnosťou. Do Fénix organizuje, podporuje a rozvíja aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie mládeže tak, aby sa u nich vytvárali predpoklady na získavanie poznatkov a vedomostí potrebných krealizácii aktívneho občianstva a demokracie, učí mládež aktívne sa zúčastňovať na rozhodovacích procesoch v spoločnosti.

  Naša ÚO sa venuje dobrovoľníckym aktivitám hlavne pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Máme patronát nad KC v Čemernom pre rómske deti. Týmto spôsobom učíme mládež búrať bariéry a spájať majoritu s minoritou.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Mgr. Iveta Pribulová (i.pribulova@gcd.sk)

Categories: GCD

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder