70. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠKOLY

BLAHOŽELÁME NÁŠMU GCD K 70. VÝROČIU.70. výročie nášho GCD sme oslávili veľkolepou AKADÉMIOU. V dopoludňajších hodinách pre našich študentov a v podvečerných hodinách pre pozvaných hostí a zamestnancov školy, kde sme pokrstili PUBLIKÁCIU K 70. VÝROČIU GCD

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, ĎAKUJEME Mirke Fuňákovej za prípravu a všetkým účinkujúcim za krásny zážitok.

Akadémia k 70. výročiu