Výchovný poradca a koordinátori

Aj my separujeme!

Zapojili sme sa do projektu
https://ekoalarm.sk
Dostali sme takéto parádne koše vyrobené z použitých zubných kefiek
Triedime do nich papier a plasty.
A aby nám to šlo ešte lepšie, občas sa s nami online spojí pani lektorka a prostredníctvom
workshopu nás vedie k triedeniu a minimalizáciu odpadu:
Naposledy to bolo na tému 7 mýtov o triedení odpadu
https://ekoalarm.sk/mnews/data/files/others/ekoalarm_myty.pdf