Školský digitálny koordinátor

Projekt Školský digitálny koordinátor GCD Vranov nad Topľou sa úspešne zapojilo do projektu NP edIT a v škole pracuje školský digitálny koordinátor. Projekt iniciuje MŠVVaŠ SR. Úlohy ŠDK Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, Read more…