Spolu úspešnejší 2022

Published by admin on

Spolu úspešnejší 2022

Projekt iniciuje a zastrešuje MŠVVaŠ SR. Zmyslom projektu je dosiahnuť, aby sme boli úspešnejší v dosahovaní školských výsledkov a dosiahli to spoločným úsilím.

Pokračujeme v doučovaní – 2022

Aj v 2. polroku školského roka 2021/2022 ponúkame žiakom doučovanie v predmetoch chémia, biológia, fyzika a v predmete občianska náuka, oblasť finančná gramotnosť. Doučovanie je realizované v mesiacoch január až jún 2022 a je spojené rozvojom potrebných zručností individuálnym prístupom alebo formou skupinovej práce, v oblasti finančná gramotnosť tiež s prípravou na Ekonomickú olympiádu a na prípravu na maturitnú skúšku 2022. Doučovania sa môžu zúčastniť žiaci podľa potreby, nie stále tí istí. Doučovanie bude prebiehať v čase po skončení vyučovania 2x v týždni. Prírodovedné predmety budú doučované v odborných učebniach a v príslušných laboratóriách CHE, FYZ, BIO a realizujú ho piati kmeňoví skúsení učitelia školy. 

Spolu úspešnejší 2021

GCD Vranov  sa úspešne zapojil do projektu a cieľom realizovať doučovanie zamerané  na individuálnu podporu úspešnosti v škole v predmete chémia, praktická chémia a v oblasti finančná gramotnosť. Doučovanie realizovali traja skúsení kmeňoví učitelia školy. Aby sme boli už pri polročnom hodnotení spolu úspešnejší…

Categories: GCD

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder