Lukáš Guman

Klasické filmy a knihy sú veci, pri ktorých trávim čas pravidelne. Môj deň nie je určite kompletný bez hudby, či už aktívne alebo pasívne. Zo športov ma najviac napĺňa tenis a motoršport. Okrem iného sa veľmi rád venujem modernej histórií a kultúre. Rád chodím s priateľmi do kina alebo len tak do mesta.

Úspechy a aktivity

Cena poroty a 4. miesto v celoslovenskej súťaži v rétorike Štúrov Zvolen 2022

2. miesto v krajskom kolo olympiády zo SJL 2020/2021

V trojčlennom tíme spolu so Samuelom Saladiakom a Martinom Kozákom úspešne reprezentoval GCD na krajskom kole olympiády z dejepisu 2020/2021 na tému Európske dejiny rokov 1900 až 1939.