Výsledky prijímacieho konania

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Ak je uchádzač v zozname prijatých, zákonný zástupca uchádzača doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium do 25. mája 2023.

Nie všetci prijatí uchádzači potvrdia záujem o štúdium. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí. Dôležitým predpokladom takého kroku je fakt, že zákonný zástupca podá do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí.