Umenie a kultúra

Naši vyučujúci

PaedDr.Miroslava Fuňáková 

PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.

Mgr. Eva Hrunová

Mgr. Radoslav Slivka

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Cieľom predmetu umenie  kultúra je viesť žiakov k tomu, aby vnímali umelecké diela a kultúrne prejavy ako prirodzenú súčasť svojho života. Aby aj sami tvorili niečo krásne, pretože krásu treba zažiť. Predmet sa vyučuje s 1-hodinovou dotáciou týždenne v 1. a 2.ročníku a je klasifikovaný známkou. Je prirodzeným pokračovaním predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova a výchova umením zo základnej školy a zároveň priberá i ďalšie zážitkové a kreatívne metódy, ako sú mediálna výchova, dramatická výchova, muzikoterapia, tvorivé dielne a rôzne komplexné umelecké projekty.

Nechýbajú návštevy galérií a divadelných predstavení, tvorba dekoratívnych prvkov v priestoroch školy – či už nástenky, ikebany, vianočné dekorácie. Pri výbere konkrétnej témy či projektu vychádzame z aktuálneho záujmu žiakov, snažíme sa, aby bola pohoda, nikoho nenútime kresliť to, čo nevie, alebo spievať, ak mu to nejde 🙂

NAŠE AKTIVITY

Úspechy žiakov v roku 2022/2023: 

Karin Kočišová

  1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži ANJEL VIANOC

Úspechy žiakov v roku 2021/2022: 

Karin Kočišová                                                         Alexandra Kobulnická

  Čestné uznanie – súťaž Anjel Vianoc                  Víťazstvo v súťaži Rusko mojimi farbami

Majstrami sú umelci,

ktorí pozorujú vlastnými očami to, čo už pred nimi videl každý človek,

a dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné. (Rodin)

Ukážky prác z našich hodín: