Simona Gumanova

Volám sa Simona Gumanová a som študentkou gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Chodím do 3.A triedy. Zaujímam sa o ruský jazyk. Pravidelne sa zúčastňujem súťaží v recitácii ruskej prózy. V prvom ročníku som sa v súťaži Ruské slovo umiestnila na 2.mieste krajského kola. V druhom ročníku sa mi podarilo vyhrať v tejto súťaži 1.miesto na krajskom kole a 2. na celoslovenskom kole. Taktiež som sa zúčastnila súťaže Živá klasika a postúpila som na medzinárodné kolo. Momentálne som v 3.ročníku a pripravujem sa na súťaže Ruské slovo a Puškinov pamätník. Už tretí rok spolupracujem s pani učiteľkou Lengvarskou, ktorá je mojim mentorom pri príprave na tieto súťaže. Veľmi ma bavila pomoc pri príprave imatrikulačného večierku pre prvákov a spolupráca na akcii Deň gymnazistov. Vo voľnom čase sa taktiež zaujímam o dejepis,  je to môj koníček odmalička.

Úspechy a aktivity