Konzultačné hodiny

Na školskú psychologičku, ktorá je viazaná mlčanlivosťou, sa môžete pokojne obrátiť OSOBNE, V ČASE KONZULTAČNÝCH HODÍN, alebo NEOBMEDZENE PROSTREDNÍCTVOM telefonického kontaktu alebo e- mailovej adresy.
Na našej škole pôsobí školská psychologička
Mgr. Silvia Frištiková
Nájdete ju v kabinete na novej budove Gymnázia pri jedálni.