Ivana Durkošova

Ahoj, moje meno je Ivka, momentálne študujem už štvrtý rok na tejto škole. Patrím medzi ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť, čo najviac. Najviac sa zaujímam o predmety ako je chémia, biológia a fyzika. Mojím snom je stať sa lekárkou, aby som mohla pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.

Počas môjho štúdia som sa zúčastnila niekoľkých rôznych súťaží. Či už to bola medzinárodná súťaž z fyziky s názvom FYKOS, ktorá je organizovaná  Matematicko-fyzikálnou fakultou Univerzity Karlovej, zúčastnilo sa jej viac ako 80 súťažiacich. SOČ v rámci odboru potravinárstvo, umelecký prednes nemeckej poézie na celoslovenskej úrovni, Hviezdoslavov Kubín, CASCADE 2020, organizovaná Katedrou fyziky a Fakultou elektrotechniky a informačných technológií UNIZA na Žilinskej univerzite alebo súťaž Misia Mars, ktorá bola realizovaná s podporou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity v spolupráci s astrobiologičkou Dr. Michaelou Musilovou (spolupracovala s NASA, veliteľka posádky viedla vyše 20 simulovaných misií na Mars a Mesiac). Bolo mi umožnené spolupracovať s významnými ľuďmi ako je Mgr. Lýdia Machová, PhD. (slovenská polyglotka, ovládala plynulo 7 jazykov), JUDr. Jana Venhartová (riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska). Každá z týchto skúseností ma naučila niečomu inému, ale hlavne to bola svedomitosť, disciplína a cieľavedomosť. Keď už niečo začneme, treba to aj dokončiť a snažiť sa o čo najlepší výsledok, nie je to vždy jednoduché, ale nie nemožné.

Okrem toho som členkou klubu AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), bola som zvolená do Školského parlamentu, kde zastupujem 4.A. Vďaka Školského parlamentu som sa naučila ako organizovať podujatia, pracovať s ľuďmi a hlavne v tíme, pod záštitou Školského parlamentu som v roku 2019 zorganizovala podujatie Deň hudby. Bola som niekoľkokrát ocenená ako reprezentant mesta Vranov nad Topľou. To všetko by sa však nedalo bez úžasných pedagógov a vedenia školy, vďaka ich pomoci a ochote som mala možnosť zúčastniť sa týchto súťaží a projektov.

Vo voľnom čase navštevujem aj Dámsky klub milovníkov poézie, organizovaný Hornozemplínskou knižnicou, kde počas rôznych besied so slovenskými spisovateľmi hrám aj na saxofóne. Okrem toho voľný čas rada trávim počúvaním hudby, pri dobrej knihe alebo s priateľmi.

Chcela by som sa poďakovať Gymnáziu za vieru, ktorú do mňa vložili, za všetku pomoc, rady a skúsenosti, ktoré som vďaka nim nadobudla, ale hlavne za všetky zážitky. Tieto roky mi toho dali veľa a nikdy na nich nezabudnem, budem na nich dlho spomínať, pretože vedomosti a zážitky sú to, čo Vám nikto nikdy nevezme.

Linky na videá:

súťaž CASCADE 2020: https://www.youtube.com/watch?v=5Megk-mqwK0

súťaž Jazykový kvet 2022:   https://www.youtube.com/watch?v=1mYUVB-QrBM

reportáž RTVS – Misia Mars 3: https://www.youtube.com/watch?v=SLGdmQjvyl4

projekt Klíčky – Misia Mars 3: https://www.youtube.com/watch?v=ETyfkRHHtn8

Úspechy a aktivity