Jun2023

Jun2023

70. výročie POZVÁNKA na AKADÉMIU.

70. výročie veľkolepá akadémia

BLAHOŽELÁME NÁŠMU GCD K 70. VÝROČIU.70. výročie nášho GCD sme oslávili včera veľkolepou AKADÉMIOU. V dopoludňajších hodinách pre našich študentov a v podvečerných hodinách pre pozvaných hostí a zamestnancov školy, kde sme pokrstili PUBLIKÁCIU K 70. VÝROČIU GCD:ĎAKUJEME všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, ĎAKUJEME Mirke Fuňákovej za prípravu a všetkým účinkujúcim za krásny zážitok. ❤

Gabriel Paľa a 70. výročie založenia GCD

Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove n/T. oslávilo 70. výročie založenia (1952 – 2022)

Skvelým programom študentov oslávilo gymnázium 70. výročie založenia. V závere slávnosti uviedli do života pamätnicu, v ktorej je zmapovaná kompletná sedemdesiatročná história aj so zoznamom všetkých 170 pedagógov a okolo 8000 absolventov, ktorí počas celej histórie na gymnáziu pôsobili. Blahoželám celému kolektívu pedagógov, THP zamestnancom i študentom na čele s p. riaditeľkou PhDr. Zuzanou Dragulovou, PhD. k výbornej prezentácii školy a želám im mnoho tvorivých invencií, skvelých pedagógov a študentov aj do ďalších rokov v prajnom prostredí mesta i kraja.

VIDEOZÁZNAM ZO SLÁVNOSTNEJ AKADÉMIE GYMNÁZIA CYRILA DAXNERA

9. júna 2023 sa o 17.00 hodine v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy.

V programe vystúpili žiaci Ivana Durkošová, Erika Barlová, Tomáš Kobielský, žiaci I. A, II. A, III. A, III. C, bývalí členovia tanečnej skupiny DYNO, tanečná skupina TINIS, mažoretky WARANOVIA, a folklórny súbor VRANOVČAN. Programom sprevádzali Daniela Dančová a Miroslav Leško. O scenár a réžiu programu sa postarala PaedDr. Miroslava Fuňáková, ktorej s kulisami pomáhali žiaci druhého ročníka.

Po programe bola do života uvedená pamätná publikácia Gymnázium Cyrila Daxnera 70 rokov. Táto pamätnica mapuje históriu školy od jej vzniku po súčasnosť a obsahuje ucelený zoznam všetkých absolventov gymnázia od roku 1952. Krstným otcom publikácie je bývalý dlhoročný pedagóg gymnázia PhDr. Ján Kopina, ktorý pamätnicu symbolicky posypal pôdou z kaštieľa, na mieste ktorého dnes stojí nová budova gymnázia. Za vznikom publikácie stojí redakčná rada v zložení PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., PhDr. Slavomír Kmec, Mgr. Eva Hrunová, PaedDr. Miroslava Fuňáková a Mgr. Radoslav Slivka.

Okrem súčasných a bývalých zamestnancov, žiakov a absolventov školy sa akadémie zúčastnili aj predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja, akademickej obce, mesta Vranov nad Topľou, hostia z radov rodičov a priateľov školy.

Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým mohla naša škola dôstojne osláviť svoje 70. výročie:

DARTE, s. r. o., Dr. Jaroslav Krajňák,

ELA stavebniny,

Hudák, s. r. o.,

IWIN, Jan Čandík,

Jazykové centrum FINESSE, Mgr. Martina Ruščáková,

KAMIR, s. r. o., Mirko Kašubjak,

KTR Steel, s. r. o., Ing. Ján Terifaj,

Lekáreň Belladonna, PharmDr. Jana Záhoráková,

LPH Vranov nad Topľou, s. r. o.,

Prešovský samosprávny kraj,

PRINTON, s. r. o.,

STD DONIVO, a. s., Ján Drozd,

rodina Štefanovová,

rodina Čačková,

rodina Jakubeková,

rodina Lompartová,

Ladislav Paľko,

Stanislav Obický, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku,

Ing. Ján Tomáš,

Rada rodičovského združenia pri GCD vo Vranove nad Topľou.

Iveta Vasková a 70. výročie založenia GCD

Aj ja som Gymnázium Cyrila Daxnera 👩‍🎓❤️

Keď už nemáme AKTÍVNYCH žiakov, máme interAKTÍVNE tabule? Aj tento aforizmus PhDr. Jána Kopinu skrýva nová publikácia Gymnázia Cyrila Daxnera , ktorú vydali pri príležitosti 70. výročia založenia. V nej je zmapovaná kompletná sedemdesiatročná história aj so zoznamom všetkých 170 pedagógov a okolo 8000 absolventov, ktorí počas celej histórie na gymnáziu pôsobili. Blahoželám celému kolektívu pedagógov, THP zamestnancom i študentom na čele s p. riaditeľkou PhDr. Zuzanou Dragulovou, PhD. k výbornej prezentácii školy a želám im mnoho invenčných skvelých pedagógov a študentov .

A ako si spomínam na strednú školu a čo želám ja?

Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou je moja Alma Mater – čiže moja rodina. A rodine sa praje len to najlepšie. Som hrdou absolventkou gymnázia, štúdium na ktorom nebolo jednoduché, ale vďaka prístupu UČITEĽOV bolo zvládnuteľné až príjemné. A čo ma nesmierne teší, stále mám možnosť pozorovať kvalitu pripravených maturantov z tohto gymnázia, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej fakulte.

Nebola som čistá jednotkárka, ale to sa pri profesoroch typu RNDr. Ján Brunovský ani nedalo …“ Na jednotku vie pán Boh, na dvojku ja, tí najlepší z vás na trojku maximálne“, s obľubou a prísnym výrazom nám zvykol hovorievať. Nič to nemenilo na tom, že takmer všetky dievčatá zo 4.A. sme boli „do neho“ 😊To síce skoro pominulo, ale vedomosti z matematiky , či chémie, ktoré boli kľúčové pre moje ďalšie štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, boli dostatočné aj na prospechové štipendium. A to som študovala v časoch, kedy nám nikto nič nedaroval a všetko sme si museli zaslúžiť a vybojovať.

Vedomosti sú jedna vec, ale priateľstvá, ktoré tam vznikli, sú celoživotné. A tie sa rozvíjali na brigádach , aj výletoch. Je fajn že nám vranovský gympel zabezpečoval toľko aktivít, nebol čas na nudenie sa. Ja vôbec neviem,, ako sme to stíhali – letné aktivity na Domaši, výrobné praxe v Bukóze, letné aktivity v Bratislave a množstvo ďalších akcií.

A ktorý rok bol najkrajší? No predsa druhý ročník, lebo len druháci mali vyučovanie v STAREJ BUDOVE, čo bola nádherná baroková stavba bývalého vodného hradu. Kde podlaha tak príšerne vŕzgala, že sme prichádzajúcich učiteľov počuli už z diaľky a kde našepkávanie znelo tak nejak prirodzene 😊

A čo prajem GCD do ďalšej sedemdesiatky? Ak nerátam vyriešenie hlbokých systémových chýb v školstve, prajem hlavne dobrých ľudí – študentov, učiteľov, partnerov…Lebo školu netvoria len budovy a pravidlá, ale ľudia, ktorí musia sami disponovať vedomosťami, ktoré CHCÚ posúvať a odovzdávať, entuziazmom, zdravíčkom a dobrými nervami. A veľmi si želám aby sa vrátil spoločenský a ekonomický status učiteľa na úroveň, ktorá mu prináleží.

Študentom želám aby mali také dobré spomienky na svoju Alma mater ako mám ja, aby sa stretávali aj po skončení tak ako sa stretáva náš ročník a aby si vyberali aj slovenské univerzity. Verte, veľa z nich je minimálne porovnateľná so zahraničnými a teraz máte možnosť študovať každý semester na inej zahraničnej univerzite prostredníctvom výmenných programov – využívajte všetky príležitosti na rozvoj, ktoré vám status študenta umožňuje.

A ešte prajem kvalitné vedenie školy – ľudsky, manažérsky aj profesionálne. A takýmto vedením náš oslávenec disponuje – Zuzka Dragulová, veľa dobrých rozhodnutí ešte….

Návrat k JUBILEJNÉMU VEČERU – OSLAVY 70. výročia GCD

Ucelený pohľad na celý slávnostný večer – AKADÉMIA, KRST Pamätnice a RAUT pozvaných hostí a zamestnancov školy.

Obchodná akadémia blahoželanie GCD k výročiu

Blahoželáme GCD k jeho výročiu a prajeme do budúcnosti ešte veľa úspešných rokov a aby školu žiaci radi navštevovali a odnášali si z nej veľa múdreho a potrebného do ďalšieho života. 🎉7️⃣0️⃣👏

SKRÁŠĽOVANIE PROSTREDIA MESTA.

V rámci dobrovoľníckej aktivity sme sa zapojili do iniciatívy SKRÁŠĽOVANIE PROSTREDIA MESTA. Sadili sme kvety a vytvárali živé kvetinové záhony, čím sme prispeli k vytvoreniu príjemného a farebného prostredia pre obyvateľov. ❤

Fotenie v krajine zázrakov

Blíži sa záver školského roka, ktorý bol hektický, jubilejný a plný aktivít. Preto sme sa rozhodli spríjemniť si čakanie na prázdniny veselým fotením v krajine zázrakov ♥️