Klára Babjačková

Klára Babjačková sa v školskom roku 2021/2022 zúčastnila súťaže Ruské slovo v kategórii sólový spev. Na krajskom kole obsadila 1. miesto a na celoslovenskom kole 3.miesto. Klára je taktiež aktívnou členkou programu Dofe, kde sa venuje rozvoju talentu práve v ruskom jazyku a dobrovoľníckej činnosti.

ÚSPECHY

  1. miesto na krajskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii sólový spev