Erasmus 2023

„Úspech je tam, kde sa stretáva príprava a príležitosť.“

R.W. Unser

Sme potešení, že sme to „dali“ 😊 a náš projekt s názvom „Addressing Health and Well-being at School“ (Zdravie v škole), ktorého sme koordinátorom bol schválený. 

Od januára sa budeme spolu s partnerskými školami z gréckeho mesta Nafpaktos, talianskeho Palerma a srbského Belehradu  venovať téme zdravia na školách z rôznych uhlov pohľadu, od výživy cez skúmanie rôznych dezinformácií na internete až po konkrétne zdravotné špecifiká spojené so školou. Projekt je naplánovaný na 18 mesiacov, počas ktorých budeme pracovať spoločne aj individuálne, stretneme sa virtuálne aj fyzicky a na rozdiel od predchádzajúcich projektov budeme spolupracovať aj s organizáciami mimo oblasti školstva. Podprogram KA2 – Malé partnerstvá poskytuje aj takýto rozmer spolupráce a vďaka grantu môžeme realizovať rôznorodé aktivity, na ktoré sa už teraz tešíme 😊.

PhDr. Maroš Mitrik, koordinátor projektu

Názov projektu: ZDRAVÉ A ŠŤASTNÉ ŠKOLY RIEŠENIE ZDRAVIA A POHODY

Webstránka projektu:

https://healthschools.wixsite.com/healthschools/sk

Prezentácia projektu:

Facebook:

https://www.facebook.com/people/Healthy-Schools/61555491219539/

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: PhDr. Maroš Mitrik (m.mitrik@gcd.sk)

Predstavujeme našich partnerov z ukončeného projektu All Disease Begins in the Gut

TALIANSKO
Liceo Scientificko Statale „Benedetto Croce“ je stredná štátna škola, ktorá sa špecializuje na vedecké predmety. Študuje tu 1500 študentov prichádzajúcich z rôznych častí mesta Avezzano a jej okolitých dedín. Študenti tejto školy zvyčajne pokračujú na univerzite a úspešne sa dostanú do vedeckých odborov. Hlavným cieľom školy je pripraviť študentov na úspešné zvládnutie univerzity alebo pracovnej kariéry tým, že sú vedení k nadobudnutiu sebadôvery, efektívnemu využívaniu anglického jazyka a moderných technológií. No najmä k povedomiu o svojich vlastných záujmoch a schopnostiach, aby mohli šíriť svoje myšlienky aj v európskom rozmere. Riaditeľom školy je Simonetta Calafiore a zástupca riaditeľa školy je Giuseppe Marino. Spoločnými silami sa posledných 5 rokov snažia o efektívnu výučbu svojich študentov, čo zahŕňa aj participáciu na projekte Erasmus+

TURECKO
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anatolian je stredná škola nachádzajúca sa v Istanbule. Škola sa sústreďuje na predmety ako sú cudzie jazyky (angličtina, nemčina), ale i iné. Nachádza sa tu chemické laboratórium, fyzikálne laboratórium, počítačová učebňa, knižnica, konferenčná hala a taktiež veľká športová telocvičňa. Na škole študuje 692 študentov a pracuje 53 zamestnancov. Po skončení školy mnoho študentov úspešne pokračuje v štúdiu na rôznych univerzitách v Turecku a niektorí z nich i v Európe. Medzinárodné projekty mali na škole obrovský dopad na sebavedomie študentov, na ich dochádzku, akademický vývoj a motiváciu. Vďaka tomu sa škola rozhodla zapojiť aj do projektu Erasmus+. Tím tejto školy je zložený z učiteľov, ktorí sú skúsení v medzinárodných projektoch a sú prístupní novým nápadom a spolupráci

GRÉCKO
EPAL Nafpaktou je verejná Odborná stredná škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním odborného vzdelávania a prípravy, keďže začala svoju činnosť v roku 1965 ako nižšia technická škola. Doteraz mala niekoľko názvov a od roku 2013 sa znova volá Epaggelmatiko Lykeio Nafpaktou (EPAL Nafpaktou). EPAL Nafpaktou sa nachádza v Nafpaktos, malom prímorskom meste neďaleko mesta Patras.
Momentálne na EPAL Nafpaktou študuje 300 študentov, rozdelených do rôznych kurzov, od estetiky cez turizmus
až po elektroniku. Ako stredná odborná škola musíme kombinovať teoretické poznatky a zároveň ich praktické využitie. Učí tu 50 učiteľov pracujúcich v týchto predmetoch, ktorí majú za hlavný cieľ poskytnúť kvalitné stredoškolské vzdelanie, dať žiakom nové poznatky, zručnosti a schopnosti v rámci venovania sa životnému prostrediu, aby si vybudovali sebaúctu a nabrali životné skúsenosti.
V medzinárodných projektoch boli zapojení študenti a učitelia so záujmom a to otvorilo cestu k vyučovaniu v európskej kvalite, komunikácii v cudzom jazyku a rozvíjania vedomostí používania ICT strojov. V týchto projektoch boli študenti a učitelia zapojení s túžbou a to otvorilo cestu ku vzdelávaniu európskych hodnôt, komunikácie v cudzom jazyku a vývoj poznania použitím aj IKT nástrojov.

POĽSKO
Stredná škola Nr. 20 sa nachádza v Poznani. Na škole študuje 450 študentov a vyučuje 60 učiteľov. Sú tu rôzne typy tried ako napr. športové, IT, umelecké a dramatické, žurnalistické, jazykové / psychologické. Športové triedy sa venujú futbalu, hádzanej, volejbalu a boli ocenené najvyššími cenami v basketbale. Škola spolupracuje s Univerzitou v Poznani s triedou žurnalistiky a SWPS Univerzitou Sociálnych a Humanitných vied s jazykovými / psychologickými triedami. Študenti sa učia 4 rôzne jazyky. Angličtina je povinná pre každého, no študenti si môžu vyberať z nemčiny, španielčiny, francúzštiny a ruštiny. Počas posledných rokov sa na škole uskutočnili exkurzie do Anglicka a výmeny študentov s Nemeckom a Španielskom. Škola od svojich učiteľov očakáva pozitívny postoj a plnú podporu realizovaniu medzinárodných projektov. Škola sa nachádza na predmestí obývanom priemerne žijúcimi a niektorí naši študenti pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Niektoré deti pochádzajú z rodín so sociálnymi problémami. Pre nich je projekt jedinou šancou získať životnú skúsenosť s cudzími ľuďmi a kultúrami. Účasť na predošlých projektoch programu Comenius mala efekt na rozvoj medzikultúrnej kompetencie pre študentov, rodičov a učiteľov. Osoba zodpovedná za projekt Erasmus+ na škole rozpráva plynulou angličtinou a má výbornú skúsenosť s medzinárodnými projektami, keďže ona sama sa štyroch z nich zúčastnila.

LITVA
Škola turizmu/cestovného ruchu v Klaipede je odborná škola, ktorá poskytuje sekundárne vzdelanie v tomto odbore. Pripravuje budúcich špecialistov: turizmu, trhových špecialistov (asistentov, manažérov trhu, účtovníkov), cateringu (kuchárov, čašníkov) a športových špecialistov (organizátorov aktivít športových klubov). Škola má 700 žiakov a 60 učiteľov. Škola má ubytovňu/internát, malý učňovský hotel a kvalitne vybavené praktické tréningové centrum s najnovšími technológiami pre kuchárov, cukrárov, čašníkov, turistických pracovníkov, organizátorov aktivít športových klubov a špecialistov na rekreáciu. Nájdeme tu aj modernú knižnicu a čitáreň. Škola má značné skúsenosti v projektoch ako sú Leonardo da Vinci, Comenius, Youth in action a Erasmus+. Figurovala ako prijímacia a odovzdávacia organizácia a tiež ako partner a koordinátor projektu. Uskutočnené boli v priemere 4 projekty ročne. Škola turizmu v Klaipede nadobudla rozsiahle skúsenosti organizáciou výmenných návštev a prijímaním usilovných žiakov a učiteľov zo zahraničia.