2023-2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Príjemným a milým slovom otvorila dnes pani riaditeľka ŠKOLSKÝ ROK 2023 / 2024.

Milí prváci, vítame Vás na našom a už aj Vašom GCD. 🙂

Reception in Honour of Fulbright Grantees in Bratislava.

Reception in Honour of Fulbright Grantees in Bratislava.

Welcome aboard, dear Claire! Can’t wait to see you in Vranov

😊

Miestne kolo súťaže JUVENES TRANSLATORES

Vo štvrtok 23.11.2023 sme realizovali miestne kolo súťaže JUVENES TRANSLATORES (Mladí prekladatelia), ktorú každoročne organizuje Európska komisia. Do súťaže sa registrujú stredné školy z celej Európy a EK náhodným výberom určí, ktoré školy sa tejto súťaže zúčastnia, pričom každý štát EÚ má obmedzený počet miest. Školám, ktoré nie sú vylosované poskytuje národná kancelária EK možnosť realizovať miestne kolo na každej zaregistrovanej škole, vybrať najlepší preklad v jazyku, ktorí si súťažiaci zvolia a poslať ho do národného kola. To bude vyhodnotené v marci 2024 so slávnostným ceremoniálom a EK ocení tri najlepšie preklady. Naši študenti prekladali hlavne z anglického jazyka, ale máme aj „želiezko v ohni“ v preklade zo španielčiny. Držíme našim juvenes translatores prsty, aby sa im zadarilo 🙂

Ak by ste si to chceli vyskúšať, prikladáme aj text v anglickom jazyku. Samozrejme, len so slovníkom, bez prekladačov a umelej inteligencie…

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 14.11. a 15.11.2023 sa uskutočnili školské kolá OAJ v dvoch kategóriách – najprv si zmerali sily prváci a druháci a po nich tretiaci a štvrtáci. Do súťaže sa zapojil rekordný počet študentov, ktorých bolo v oboch kategóriách spolu 59 – toto sme tu ešte nemali :), čo nás, samozrejme, veľmi teší. Konkurencia bola teda silná, ale víťaz môže byť len jeden, aj keď výsledky boli veľmi tesné a rozdiely medzi 5 najlepšími boli skutočne malé. V ústnej časti súťaže študentov „prevetrala“ aj naša Fulbright asistentka Claire Maurer. Za všetkých učiteľov angličtiny sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili a zabojovali.

V kategórii 2A bude našu školu na okresnom kole reprezentovať Roman Machek z I.A. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili Timotej Drdák z II.C resp. Juliána Tarčinská z II.A.

V kategórii 2B si víťazstvo vybojoval Jakub Mehaj z III.A, druhú priečku obsadil Ondrej Alex Henkeľ z III.C a na treťom mieste sa umiestnila Ema Fejková zo IV.A.

Víťazom gratulujeme a držíme prsty v ďalších kolách:-)

PhDr. Maroš Mitrik, vedúci PK ANJ

Dobročinný stream

Dobročinný stream ❤ Tima Sidora z 2.B priniesol pre malého bojovníka Paľka Štovku 560€.

Vo štvrtok 14.12. organizuje 3.A vo vestibule starej budovy Vianočnú burzu GCD, výťažok z nej pôjde tiež na pomoc Paľkovi. ❤

Všetkým darcom ďakujeme aj v mene GCD. ❤🙂

Robíme dobrú vec. ❤