Tlačová konferencia Ako funguje Tlačová agentúra Slovenskej republiky 12 2012

„Ako funguje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), ako rozoznať hoax od pravdivej informácie či ako si overovať zdroje – aj o tom bola utorková beseda Fake news na Gymnáziu Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou. Nielen o médiách a práci regionálnych novinárov hovorila so študentmi 1. a 2. ročníka redaktorka TASR Diana Semanová. Témou bolo napríklad aj to, ako čeliť dezinformáciám, aké zdroje využívajú médiá pri tvorbe seriózneho spravodajstva a aké možno vo všeobecnosti považovať za dôveryhodné.
Pretože nie všetko, čo je na internete, je pravda.“