Zloženie rady školy

Zvolení/delegovaní členovia Rady školy pri Gymnáziu Cyrila Daxnera

pre obdobie 2021 – 2025

Predsedníčka rady školy           Mgr. Iveta Pribulová

Podpredsedníčka rady školy     Mgr. Katarína Kerestešová

Zapisovateľka:                           p. Anna Kakošová

Zástupcovia zriaďovateľa od 1.3.2023

Mgr. Emília Antolíková
PhDr. Jozef Baran
Mgr. Peter Kocák
Ing. Ján Ragan

Zástupcovia rodičov

Ing. Alfonz Kobielský

Mgr. Peter Kocák 

p. Miroslava Sobotová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Mgr. Katarína Kerestešová 

Mgr. Iveta Pribulová