Viktória Ambrozyová

Lux Mentium 2022

bola ocenená plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania, ktoré prevzala z rúk Predsedu PSK Milana Majerského a vedúceho odboru školstva PSK PaedDr. Jána Furmana.

Je vynikajúcou študentkou, aktuálne maturantkou, ktorá aj v čase dištančného vyučovania veľmi úspešne reprezentovala gymnázium, mesto a kraj na celoštátnej a medzinárodnej úrovni. V školskom roku 2019/2020 po absolvovaní Medzinárodnej online olympiády ako úspešný riešiteľ postúpila do finále – do prezenčného kola, ktoré sa však kvôli pandémii už nekonalo. Vynahradila si to v ďalšom školskom roku 2020/2021, keď spomedzi 4826 účastníkov v 1. kategórii osadila Viktória 3. miesto. 

Je to veľmi cenné umiestnenie, pretože táto olympiáda v ruskom jazyku je najväčšia na svete – organizujú ju Ministerstvo školstva Ruskej federácie a Sankt-Peterburgská štátna univerzita, v tejto olympiáde si spolu s Viktóriou zmeralo sily v jazyku Puškina a Dostojevského viac ako 9500 účastníkov zo 147 krajín v dvoch kategóriách. Ďalším významným úspechom bol postup Viktórie do finále Medzinárodnej online olympiády v ruskom jazyku, organizovanej Puškinovým inštitútom v Moskve, 4. miesto celoštátneho kola olympiády ruského jazyka organizovanej IUVENTOU, 1. miesto Medzinárodných majstrovstiev sveta v ruskom jazyku, organizovaných vzdelávacím internetovým portálom Youlang, či 1. miesto celoštátneho kvízu v ruskom jazyku na Európsky deň jazykov. Viktória je aktívna členka DofE – pravidelne sa uchádza o Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu – už dosiahla bronzovú aj striebornú úroveň a v tomto roku pracuje na dosiahnutí zlatej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viktória je aj aktívna dobrovoľníčka, venovala sa napríklad postihnutým deťom na Strednej škole internátnej vo Vranove, Viktória pomáhala s ďalšími vranovskými gymnazistami pri ukrajinských utečencoch na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou. Viktória, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu GCD a prajeme rovnako úspešnú maturitu.