Školský digitálny koordinátor

Published by admin on

Projekt Školský digitálny koordinátor

GCD Vranov nad Topľou sa úspešne zapojilo do projektu NP edIT a v škole pracuje školský digitálny koordinátor. Projekt iniciuje MŠVVaŠ SR.

Úlohy ŠDK

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť. Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT. Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach:

  1. vízia školy
  2. škola ako komunita aktérov
  3. škola ako vzdelávacie prostredie:
  • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
  • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
  • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
  • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
  • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
  • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
  • administráciu online testovaní, dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.
Categories: GCD

1 Comment

A WordPress Commenter · 28 novembra, 2022 at 12:27 pm

Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.

Pridaj komentár

Avatar placeholder