zlepšimeto 2022

Published by Peter Varga on

Naša škola nedisponovala žiadnym vonkajším areálom potrebným na oddych a relaxáciu našich študentov a zamestnancov. Na školskom dvore sme vybudovali malú oddychovú zóna, ktorú plánujeme využívať počas vyučovacích hodín, na popoludňajšie stretnutia ŽŠR, KMD aj voľnočasové aktivity našich študentov a zamestnancov školy. Pred budovou školy sme po posledných stavebných úpravách – projekt Zníženie energetickej náročnosti sa snažili založiť potrebnú zeleň, ktorej je stále v našom okolí málo. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci

grantového programu #zlepšimeto 2022, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.

Ako sme pretvorili okolie starej budovy GCD

Categories: GCD

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder