Euroscola

Published by admin on

O projekte Euroscola

EUROSCOLA je projekt organizovaný Európskym parlamentom, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o Európskej únii.  Cieľom súťaže je posilniť verejnú mienku o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v Štrasburgu. Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní poslanci.Európsky parlament vytvoril program Euroscola s dvomi základnými cieľmi:
1.oboznámiť európsku mládež vo veku 16 – 18 rokov s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie
2.zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú mládež.
O tomto projekte sme sa dozvedeli od našej pani profesorky a veľmi sa nám páčil a tak sme sa rozhodli mu naplno venovať na seminári z občianskej náuky v treťom ročníku.

Príprava

Už od začiatku sme do toho dali všetko a usilovne sme vymýšľali aktivity, ktoré by zaujali porotcov a zároveň boli prínosom pre našich študentov a pre nás. Okrem vytrvalej práce v škole sme aj vo svojom voľnom čase neustále pracovali na projekte a plánovali ho k dokonalosti.

AKTIVITY NAŠICH SEMINARISTOV

Súťaž medzi ZŠ

Keďže zmyslom projektu je zvýšiť povedomie o Európskej únii rozhodli sme sa do projektu zapojiť aj mladších žiakov zo základných škôl v našom meste. Kontaktovali sme všetky štátne základné školy v meste a po vzájomnej dohode sa všetci s radosťou zapojili. Ich úlohou bolo spolu s našou pomocou vytvoriť projekt o jednom členskom štáte Európskej únie. Víťazov sme následnej pozvali k nám na Európsky deň GCD. Žiaci preukázali nesmiernu šikovnosť a bolo veľmi ťažké vybrať si spomedzi množstva zaujímavých a krásnych prác. Nakoniec sa ale Európskymi triedami stali triedy zo ZŠ Lúčna a ZŠ Bernolákova. Veríme, že to bolo pre nich náučné a zábavné tak ako pre nás.

Európsky deň na GCD- Eurokvíz
Našou najväčšou akciou bol Európsky deň Gymnázia Cyrila Daxnera. Okrem návštevy víťazných základných škôl čakal našich tretiakov veľký EUROKVÍZ, ktorý pripravili naši seminaristi. Skladal sa z 2 disciplín- kvízu, ktorý overil ich vedomosti o Európskej únii a v ktorom im pomohli aj náučné plagátiky na chodbách našej školy a príprave vízie- nápadu, ktorý by podľa nich mohol zlepšiť náš život v Únii. Súťažilo proti sebe 5 silných družstiev a výsledky boli veľmi tesné, čím sa ukázalo, že naši tretiaci sú veľmi šikovní a vedomosti o Európskej únii majú v malíčku.
Beseda s europoslancom
Našou poslednou akciou bola inšpiratívna online beseda so slovenským europoslancom Ivanom Štefancom prostredníctvom platformy Zoom. Jeho slová nám priblížili prácu a fungovanie Európskeho parlamentu. Porozprával nám čím sa momentálne zaoberá, akú úlohu má v budovaní vzťahov Európskej únie s Japonskom a odpovedal nám na všetky naše zvedavé otázky. Poprial nám veľa šťastia v našom štúdiu a prebudil v nás záujem o veci verejné a o naše okolie.
Vyhodnotenie práce
Celý program hodnotíme veľmi pozitívne. Z pomerne cudzích študentov na spoločnom seminári sa postupom času stali priatelia- vzájomná spolupráca nás spojila a pomohla nám nadviazať nové priateľstvá. Veľa sme sa zabavili a priebeh akcií sme si užívali. Tento projekt určite odporúčame lebo nám ukázal, že vytrvalosť, usilovnosť, ochota a vzájomná spolupráca vedú k skvelým výsledkom. Ďakujeme za túto príležitosť.
Categories: GCD

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder