Inovatívne vyučovanie na GCD

Published by admin on

Kód projektu: NFP 312010839

Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 182236,93 €

Poskytovateľ: MPSVaR SR- MŠVVaŠ SR

Prioritná os: Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Aktivita 1: Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti: extra hodiny (delenie triedy na skupiny vo vybraných predmetoch, cvičná firma), mimoškolská činnosť – krúžky

Aktivita 2: Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov vrátane IKT a jazykových zručností: pedagogické kluby, vzdelávanie učiteľov

Aktivita 3: Riadenie/koordinácia projektu

Začiatok aktivít projektu: január 2020

Kluby pre Inovatívne vyučovanie na GCD

Správy o činnosti klubu rozvoja finančnej gramotnosti:

Správa o činnosti klubu rozvoja finančnej gramotnosti č1.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č2.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č3.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č4.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č6.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č7.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č8.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č9.

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č10

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č11

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č12

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č13

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č14

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č15

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č16

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č17

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č18

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č19

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č20

Sprava_o_cinnosti_klubu_rozvoja_financnej_gramotnosti č21

Správy o činnosti prírodovedného klubu:

Správa o činnosti prírodovedného klubu č1.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č2.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č3.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č4.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č5.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č6.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č7.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č8.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č9.

Správa o činnosti prírodovedného klubu č10

Správa o činnosti prírodovedného klubu č11

Správa o činnosti prírodovedného klubu č12

Správa o činnosti prírodovedného klubu č13

Správa o činnosti prírodovedného klubu č14

Správa o činnosti prírodovedného klubu č15

Správa o činnosti prírodovedného klubu č16

Správa o činnosti prírodovedného klubu č17

Správa o činnosti prírodovedného klubu č18

Správa o činnosti prírodovedného klubu č19

Správa o činnosti prírodovedného klubu č20

Správa o činnosti prírodovedného klubu č21

Správy o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti:

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č1.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č2.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č3.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č4.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č5.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č6.

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č8

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č9

Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č10

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č11

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č12

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č13

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č14

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č15

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č16

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č17

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č18

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č19

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č20

 Správa o činnosti klubu rozvoja čitateľskej gramotnosti č21

Categories: GCD

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *